3. søndagen i september hvert år er vår nasjonale badedag!

Målet med nasjonal badedag er å spre glede med bading og vannaktivitet for store og små. Badelandene.no er en organisasjon for norske bade- og svømmeanlegg og vi representerer 3,5 millioner årlige gjester gjennom 29 badeanlegg i hele Norge.

På den nasjonale badedagen står de fleste av våre badeanlegg klare til å skape ekstra glede og begeistring! Tiltakene er forskjellige men vi arbeider for å skape aktiviteter, show og konkurranser og for å ha det moro med vann. Med nasjonal badedag ønsker vi å legge forholdene til rette og jobbe for å bedre svømmeferdighet og motorikk i vann gjennom lek og moro.

50% rabatt på billetter hele denne dagen. Sjekk ut hjemmesiden til hvert badeland mht åpningstider og tiltak. Vi kan love strålende vær, høye temperaturer og god stemning - velkommen!

Badelandene.no er en interesseorganisasjon for de største badelandene i Norge. Badelandene.nohar til formål å bidra til utvikling av andelshavernes drift gjennom markedsføring, innkjøpsordninger, utveksling av erfaringer og kreative innspill for aktiviteter og bedre driftskonsepter, bidra til økt kompetanse og felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg. Laget eies og drives av deltagende medlemmer, i henhold til vedtekter og etter de retningslinjer for drift som årsmøtet fatter. Søk opp ditt nærmeste Badeland her: