Hva er Badelandene?

Badelandene er en bransjeorganisasjon for badeland i Norge. Organisasjonen ble etablert 24.10 2004 og har pr dato 35 medlemsbedrifter spredt utover hele landet.

Organisasjonen eies og drives av våre medlemmer, i henhold til vedtekter og etter de retningslinjer som årsmøtet fatter.

Styret er valgt på årsmøtet av våre medlemmer:
Styreleder:       Erik Schreuder, daglig leder Røykenbadet
Nestleder:        Kjetil Christoffersen, daglig leder Grottebadet.
Styremedlem:   Svenn Robert Berg, daglig leder Trønderhallen
Styremedlem:   Vibeke Holm Ruud, daglig leder Aquarama
Styremedlem:   Annikken Sandberg, direktør Pirbadet

Vi skal være den beste arena for kunnskap og utvikling av Norsk badebransje (visjon)