- Det er foreldrenes ansvar å lære barna å svømme

Antall som druknet økte med 10 prosent fra 2017 til 2018, og nå er det nesten like mange som dør av drukning som blir drept i trafikken. – Det er skremmende, for hver eneste drukningsulykke er unødvendig, sier Atle Homme, styreleder i Badelandene.no.

Tekst: aStory

- Tallene er skremmende og helt uakseptable. Vi må jobbe målrettet for å få ned antallet som drukner. Men vi må heller ikke glemme at det først og fremst er foreldrenes ansvar å lære barna å svømme, sier Atle Homme, daglig leder i Badelandene, som er en interesseorganisasjon for de største bade- og svømmeanleggene i Norge.

102 personer, 81 menn og 19 kvinner, døde av drukning i 2018, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er ti prosent flere enn i 2017. Til sammenligning omkom 108 personer i trafikken i 2018, viser foreløpig tall fra Vegvesenet.

Med tanke på hvor mange som ferdes i trafikken sammenlignet med til sjøs, er det høye drukningstallet ekstra alarmerende, mener Homme.

- Dette viser hvor nødvendig det er å øke folks svømmeferdigheter og holdning til vannet. Akkurat som i trafikken må vi ha en nullvisjon når det kommer til drukning. Det kan virke utopisk, men alt annet vil være feil målsetning.

Flere druknet mens de badet

Det er spesielt badeulykker som bidro til økningen i fjor. Mens 18 personer druknet i forbindelse med bading i 2018, gjorde tre personer det i 2017. Ifølge Tanja Krangnes i Redningsselskapet kan fjorårets fine sommervær være en medvirkende årsak.

- Flere badet alene og har kanskje overvurdert egne ferdigheter, uttaler hun.

Fra 2019 har Redningsselskapet opprettet en egen seksjon som skal jobbe med å hente inn mer kunnskap om hvem som drukner og hvorfor de drukner, og finne ut hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere tallet. Kragenes forteller at Redningsselskapet ønsker å samarbeide tett med alle offentlige og private aktører som kan bidra til at færre drukner.

Homme mener det er nødvendig med et enda tettere samarbeid for å nærme seg nullvisjonen.

- Det gjøres allerede mye bra arbeid, blant annet ved at flere instanser og etater jobber preventivt gjennom Drukningsforebyggende råd. Men siden antallet som drukner likevel øker, går det stikk motsatt vei av det vi ønsker. Dermed må vi bli enda bedre til å finne tiltak som bedrer spesielt barns svømmeferdigheter.

Slik forebygger du drukning

Av de 102 som druknet i fjor, var det 81 menn. Ni av de omkomne var i 70 – eller 80-årene, mens tre var barn mellom 9 og 14 år. Ifølge Utdanningsdirektoratet er det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1- - 4. trinn. Homme forklarer at det er en klar sammenheng mellom svømmeferdigheter og tilgangene til badeland og svømmehaller.

- Det er som med det meste; øvelse gjør mester. Men siden vi har en kort utendørs badesesong, er det nødvendig at foreldre stimulerer til mer vannaktivitet ved å ta barna med i badeland eller i svømmehallen. Det vil gi dem nødvendig, og i ytterste konsekvens livsviktig læring.

Like viktig som ren svømmetrening, er det å bli trygg i vannet. Dermed vil man være bedre forberedt om noe uforutsett skulle skje.

- Enten barn svømmer, hopper, stuper, leker eller sitter i bølgebasseng og får vannet over seg, vil det øke selvtilliten og gjøre dem mer trygge og robuste til å takle krevende situasjoner som kan oppstå, sier Atle Homme i Badelandene.no

 

Dersom du ønsker intervju eller mer informasjon, kontakt:

Atle Homme, daglig leder Badelandene.no tlf 948 60992, atle@sorlandsbadet.no

Nyttige lenker:

www.badelandene.no

www.redningsselskapet.no

www.skafor.org

www.udir.no